ROZPIS 4. - 11.12.2022

Transparentní účet kostel

Bohoslužby se  v kostele sv. Jana Křtitele v Orlickém Záhoří konají každou první neděli v měsíci v 8:00 hodin, aktuálně rozpis: https://www.neratov.cz/navstivte-neratov/pro-poutniky/bohosluzby Rozpis bohoslužeb

Kostel sv. Jana Křtitele Orlické Záhoří - pozdně barokní kostel z let 1754–1763, kterému předcházel kostel dřevěný, uváděný už v roce 1612. Kostel je jednolodní, obdélníkový se zaoblenými rohy. Hranolová věž přiléhá k pravoúhlému presbytáři. Lze zde spatřit fresky z 2. poloviny 19. století. Zařízení kostela je barokně-klasicistní, pocházející z doby kolem roku 1770. Hlavní oltář se sochami sv. Jana Nepomuckého, Zikmunda, Václava a Vojtěcha je zajímavým dokladem uctívání českých národních světců v poněmčeném pohraničí. Můžeme zde vidět i malý obraz Madony s Ježíškem.

V lodi jsou dva pseudorománské oltáře. V kostele je umístěna stálá expozice historie sklářství a celoroční výstava fotografií, zpřístupněná je nově i vyhlídková věž kostela s expozicí v půdním prostoru, otevřeno dle provozu informačního centra.

V rámci projektu "Z věže do věže se sv. Janem Nepomuckým", byl pořízen  a vysvěcen v roce 2020  -  litý zvon sv. Jan Nepomucký  - 100 kg zvon,E2  a dřevěná  vyřezávaná socha sv. Jana Nepomuckého, k vidění při prohlídkách kostela sv. Jana Křtitele v Orlickém Záhoří.

IMG 6133

IMG 20201212 WA0009


PLAKÁTEK OTEVÍRACÍ DOBA VĚŽ

Ocenění