Z historie obce,...

Traduje se, že  v obci  Kunštát a jeho okolí byl "nějaký hrad". Ve 13 .století byl na kopci nyní zvaném Homole uváděn dřevěný Vraní hrad (Krähenburg).  Tento hrad byl údajně postaven v době panování 

Přemysla Otakara II. Obec (uvedeno městečko) byla pod hradem, dnešní obec leží východněji. V dochovaném dopise kronikáře Kreusela z Neratova je uvedeno: "Obec Kunštát byla po zničení v roce 1572 nově postavena".

Osídlení obce Orlické Záhoří, jehož název je z roku 1951 je spojeno s působením sklářů a dřevařů v Orlických horách z let 1590 - 1600. Dříve samostatné, dále jmenované obce spadaly pod majetkové zájmy tří panství: opočenské, kterému náležela obec Trčkov,  solnické, kterému náležely obce Bedřichovka, Jadrná a Zelenka, rychnovské s obcemi Kunštát a Černá Voda.

Nejvýznamnější    dochovalou památkou je v místní márnici    náhrobní deska významného sklářeJohanna II. Friedricha z kladského Hausdorfu, narozeného dle dostupných pramenů v letech   1567 - 1573, který se dožil 68 let věku. Roku 1614 mu bylo uděleno nejstarší a adresné privilegium pro mistra skláře v oblasti Orlických hor. Na pravém břehu Divoké Orlice vystavěl sklářskou huť, jež se stala základem pozdější vsi Friedrichswald, od roku 1928 s názvem Bedřichovka.

První zmínka o vsi Kunštát, nyní Orlické Záhoří je z roku 1623, popisuje inventář majetku na statku Svinné Karla z Vlkanova a části solnického panství, majetku na vsi Kunštát jinak Vracov.

Dominantou obce Orlické Záhoří  je pozdně barokní kostel sv. Jana Křtitele z let 1754 - 1763, kterému předcházel kostel dřevěný z roku 1612.

V současnosti je kostel využíván mimo církevních obřadů také ke kulturním a výstavním akcím obce. Bude zde umístěna stálá expozice věnovaná významnému baroknímu malíři skla a porcelánu Ignáci Preisslerovi (1676 - 1741) a sklářství. V roce 2006 byla slavnostně u kostela odhalena malířova pamětní deska, kterou si připomínáme jeho život a dílo v Kunštátu na panství hrabat Kolowratů Libštejnských ve východních Čechách. Od roku 2007 je kostel sv. Jana Křtitele ve vlastnictví obce.

V září roku 1779 navštívil Kunštát císař Josef II., který na jedné ze svých inspekčních cest Kunštátem kosil oves na poli sedláka Nutze. Obnovený pomník z roku 1996 připomíná místo, kde oves kosil.

Mezi další významné osobnosti patří,...

Ignác Rohrbach

(1691 1747) řezbář - slezský sochař, narozen v Kaiserswalde (Lasówka) naproti Bedřichovce.

Karel Plachetka

(1877 - 1961) - významný ornitolog, narozen v Bedřichovce, jeho ucelená bohatá sbírka 255 ptačích druhů je uložena v Muzeu a galerii Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou.

 

O čem se ještě nepsalo,...

Zaniklý Orlickohorský pivovar v Bedřichovce - Panorama 2015 (Václav Marvan, Josef Ptáček, Jaroslav Šůla)

Z historie od pana Karla Reicha

Využití vodní energie, obce od Trčkova po Neratov - 19. století a 1. polovina 20. století - více zde.

Z historie průmyslové výroby,...

Brusírna skla Ludwik a Oskar Holub

Průmyslová výroba v Podlesí a v Neratově - 1. pol. 20. století

HISTORICKÁ PAPÍRNA V KUNŠTÁTĚ

SKLÁŘSKÁ HUŤ BEDŘICHOVKA

Období II. světové války,..

Kunštát,Jadrná - období II.světové války, léta 1945-46

 
 

Ocenění