29.06.2022 - Schválený závěrečný účet obce Orlické Záhoří za rok 2021

                   Závěrečný účet - titulní strana

                   Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Orlické Záhoří za rok 2021  

                   Závěrečný účet - FENIX sestava

                   Účetní sestavy

                   Inventarizační zpráva za rok 2021

                   Protokol č. 1/2021 - veřejnoprávní kontrola SKI Areál Orlické Záhoří s.r.o.

                   Protokol č. 2/2021 - veřejnoprávní kontrola ZŠ a MŠ Orlické Záhoří

07.06. 2022  Návrh Závěrečného účtu DSO Mikroregion Rychnovsko za rok 2021

- Závěrečný účet včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021

04.05.2022 30.05.2022 - Návrh závěrečného účtu DSO Region Orlické hory za rok 2021

                                      - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Region Orlické hory za rok 2021

                                      - Výkazy k 31.12.2022

                                      - Inventarizační zpráva

                                      - Zpráva o hospodaření DSO Region Orřlické hory k 31.12.2021 - Závěrečný účet za rok 2021

Ocenění